Wydarzenia cykliczne

„…to czemu zaprzeczamy w naszym wnętrzu, powróci do nas pod postacią zrządzeń losu…”

C.G.Jung

ZAPRASZAMY NA NASZE

wydarzenia cykliczne

Organizujemy warsztaty i szkolenia, których program koncentruje się wokół zagadnień związanych z tzw. zależnością psychosomatyczną począwszy od psychologicznych czynników ryzyka zachorowania przez symboliczną wymowę objawu somatycznego, po twórcze spożytkowanie choroby w kreowaniu dojrzałości i harmonii. W trakcie szkoleń prezentujemy warsztat psychoterapeutyczny najbardziej przydatny w pracy z problemami psychosomatycznymi dorosłych i dzieci.

wykłady

Organizowane przez nas wykłady to okazja do spotkań ze światem filozofii, psychologii i szeroko rozumianego rozwoju osobistego.  Nasi prelegenci dzieląc się zarówno wiedzą jak i zawodowym doświadczeniem, tworzą przestrzeń, która umożliwia Słuchaczom poszukiwanie wewnętrznej prawdy i poszerzanie granic samoświadomości.

 

Wykłady odbywają się we wtorki, raz w miesiącu.
Dokładna data najbliższego wykładu podana jest w kalendarium.

warsztaty

Prowadzone przez nas warsztaty rozwoju osobistego spełniają dwa  główne zadania. 

Pierwsze, to dostarczenie uczestnikom doświadczeń pomagających w przyjęciu  „osobistej odpowiedzialności”, czyli znalezieniu tego, co jest prawdą dla każdego z nas. Oznacza to poznanie własnej tożsamości, świadomość swoich korzeni, rodzinnego i kulturowego pochodzenia oraz rozpoznania i przerwania uwikłań i  traum. 

Drugim zadaniem jest odkrywanie  „osobistej duchowości” , która sprowadza się do poszukiwań na poziomie głębokiego doświadczania siebie  i  procesu życia. Duchowy rozwój wymaga dokonywania wyborów, odnalezienia tego, co pozostaje w zgodzie z nami a także gotowość do obrony  swojej prawdy. Dlatego, zbliżone zadania:  przyjęcia osobistej odpowiedzialności oraz zyskanie dojrzałej duchowości, są ze sobą ściśle połączone, również w obszarze naszej pracy.

 

Dokładna data najbliższych warsztatów podana jest w kalendarium.​

Medytacja

Towarzyszy nam pogląd mistrza Tchich Nhat Hanh’a, że wyrównanie oddechu uspokaja organizm a to prowadzi do stanu równowagi i przejrzystości. Osiągamy wówczas świadome ciało i ucieleśniony umysł, który jest w pełni obecny w ciele.

„…Gdy zajrzymy głęboko w swoje ciało zobaczymy, że nie jest ono samą materią. Dostrzeżemy w nim również umysł, świadomość, wiedzę. Wszystkie komórki naszego organizmu są żywymi rzeczywistościami, które posiadają własną wiedzę, własny umysł. W naszych organizmach znajdują się biliony komórek i każda z nich dysponuje inteligencją i umiejętnością niezwykle głębokiego zrozumienia. Błędne jest więc stwierdzenie, że nasze ciała są wyłącznie materią. Gdybyśmy bowiem pozbawili je świadomości zniknęłoby z nich życie…”
Thich Nhat Hanh

 

Sesje medytacji nie odbywają się do odwołania
Adres

ul. Mariacka 18A, Katowice

Sekretariat

+48 512 129 022

E-mail

slaskiecentrumpsychosomatyki@gmail.com