Psychoterapia

Psychoterapia

Ideą Śląskiego Centrum Psychosomatyki jest pomoc osobom chorym somatycznie w uzyskaniu zdrowia przez zmianę w przestrzeni życia emocjonalnego i uczuciowego. Celem jest przekazanie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań choroby, będącej często komunikatem z obszaru nieświadomości, syreną alarmową, zgłaszającą stan nierównowagi.

Psychoterapia jest raczej sztuką niż leczeniem

Jest subtelnie tkaną relacją dwóch osób budowaną na bazie szacunku i zaufania. W tej relacji jedna z osób otrzymuje od drugiej uwagę, akceptację, empatię. Ten kontakt tworzy przestrzeń, w której może pojawić się wszystko. Jest tutaj miejsce na smutek, ból, żal, bezradność, słabość i łzy. Tutaj szukamy drogi prowadzącej do rozwiązania, tak aby pacjent potrafił radzić sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i innymi osobami. Psychoterapia przynosi ulgę w bólu, porządkuje, prowadzi do uzyskania większej jasności, do wglądu a w dalszej konsekwencji do zmiany wzorca. Zagłębianie się w siebie początkowo może być bolesne, trudne ale może również okazać się radosnym, wypełniającym stanem, gdy mamy odwagę przejść przez ból, żeby dojść do wolności. Aby odnaleźć siebie trzeba wejść do naszych ciemnych miejsc w mrok nieświadomości. Trzeba stawić czoło lękom i zagrożeniom, a w tym będzie nam towarzyszył terapeuta. Psychoterapia oznacza powrót do stanu, w którym jesteśmy całością, uznanie za immanentną część naszej osobowości, różnych jej aspektów dotąd ukrywanych lub zaprzeczonych, przeoczonych czy uciszonych.

psychoterapia indywidualna

„Celem psychoterapii indywidualnej jest pomoc w  rozwinięciu dojrzałości emocjonalnej klienta, tak aby potrafił radzić sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i innymi osobami. Ideą leżącą u podstaw wielu terapii jest przekonanie, ze emocje z natury służą lepszej adaptacji, ale mogą także stać się źródłem problemów na skutek traum przeżytych w przeszłości i tendencji do ich ignorowania lub umniejszania ich znaczenia. Reakcje emocjonalne sygnalizują, które aspekty sytuacji są ważne i tym samym stają się przewodnikiem w zakresie naszych potrzeb. Wskazują nam czego chcemy i pomagają określić jakiego typu zachowania są adekwatne w danej sytuacji. Z czasem świadomość własnych emocji oraz uczenie się jak nimi zarządzać i z nich korzystać, daje poczucie stałości i pełni. Klient musi doświadczyć owych emocji w momencie ich powstawania, w bezpiecznym środowisku sesji terapeutycznej. W takiej sytuacji klient może samodzielnie odkryć wartość większej samoświadomości i bardziej elastycznego zarządzania emocjami.”

R.Elliot, J.C.Watson, R.N.Goldman, L.S.Greenberg, Psychoterapia skoncentrowana na emocjach. IPZPTP. Warszawa, 2009.

psychoterapia GRUPOWA

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Z tego względu indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi ją psychoterapeutami. Trudności te mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Adres

ul. Mariacka 18A, Katowice

Sekretariat

+48 512 129 022

E-mail

slaskiecentrumpsychosomatyki@gmail.com