Wykład ONLINE: "Intuicja - od Buszmena do biznesmena"

KTO JEST KOWALEM NASZEGO LOSU?
DR ALEXANDER PORAJ- żAKIEJ

dr Aleksander Poraj- Żakiej ukończył studia teologiczne i Religioznawstwo we Freiburgu (Niemcy) i Granadzie (Hiszpania) oraz otrzymał doktorat uniwersytetu we Freiburgu na temat „Struktura tożsamości w mistyce mistrza Eckcharda i w duchowości zen”.
Po odbyciu czteroletniego szkolenia terapeutycznego został prezesem sieci klinik psychosomatycznych z siedzibą w Berlinie. Stworzył także Akademię Psychosofii w Hiszpanii. Jest nauczycielem duchowym i mistrzem zen.

11 marca 2022 godz. 16 – 20

12 marca 2022 godz. 10 – 19

13 marca 2022 godz.9 – 12

690 zł (zaliczka 100 zł na konto)

1. Opłata za 3-dniowy warsztat wynosi 690 zł. Zaliczka wynosi 100zł. Prosimy o przelew na numer konta:
Śląskie Centrum Psychosomatyki Katowice, ul. Mariacka 18A
PKO BP Katowice
89 1020 2313 0000 3502 0653 1091
2. Następnie o przesłanie potwierdzenia przelewu wraz z TYTUŁEM WARSZTATU na adres naszego Centrum:
sekretariat@centrum-psychosomatyki.pl
W razie wątpliwości nr tel: 512 129 022

e-mail: sekretariat@centrum-psychosomatyki.pl

Na co dzień wychodzimy z założenia, że od nas zależy to jak nam się wiedzie i co osiągamy. Kryje się za tym idea indywidualności i oddzielności każdej jednostki, oparta na wolnej woli i obiektywnych decyzjach. Jednak zarówno pewne wglądy buddyjskie jak współczesne teorie społeczne, nie popierają takiej perspektywy. Jak żyć, jeżeli nie panujemy nad życiem? Jeżeli wolna wola i wolność są bardziej użyteczną teorią niż faktem? Kim jesteśmy jeżeli indywidualność okazuje się pewną teorią społeczną, której data ważności powoli dobiega końca, bo w praktyce codzienności po prostu się nie sprawdza? Koncepcja historycznego Buddy, konstruktywizm, teorie systemowe, współzależność wszystkiego i brak odrębności lub autonomii, rzucają inne światło na nasz sposób rozumienia siebie i organizowania swojego życia.
Inaczej mówiąc zapraszam na warsztat opierający się na świadomej niewiedzy i treningu współoddziaływania z tym co było i jest świeżym i współbrzmiącym momentem w powstawaniu tego co jest i kim jesteśmy.

Adres

ul. Mariacka 18A, Katowice

Sekretariat

+48 512 129 022

E-mail

sekretariat@centrum-psychosomatyki.pl