Ustawienia rodzinne

„Choroba prowadzi nas do tego, czego nie przeżywamy, co wykluczyliśmy, czego nie chcemy przyjąć do wiadomości. Prowadzi nas do naszego cienia. Choroba może być próbą samouzdrowienia, ponieważ może nas ochronić przed ostatecznym załamaniem, które wystąpiłoby, gdybyśmy się zamknęli konsekwentnie na leżący głębiej sens życia.”
Willigis Jager, 2005​

USTAWIENIA RODZINNE

Ustawienia rodzinne nie są formą psychoterapii. W typowej psychoterapii korzenie problemu mogą zostać znalezione w trudnych doświadczeniach z dzieciństwa lub innych traumatycznych wydarzeniach, a następnie uświadomione, zrozumiane i przewartościowane. Praca systemowa to działanie obejmujące historie całych rodzin i wydarzenia, które bywają ledwo dostrzegane przez jednostkę, zdarzenia – sekrety, które w jakiś sposób wciąż wpływają na jakość życia i dokonywane wybory.

Ustawienia wykonuje się w grupach pod kierunkiem. Po krótkiej rozmowie wstępnej z klientem terapeuta ustala, którzy członkowie rodziny będą potrzebni do ustawienia danej konstelacji. Dla wskazanych członków rodziny klient wybiera reprezentantów spośród pozostałych uczestników warsztatu. Zaprasza wybrane osoby by reprezentowały na przykład jego ojca, matkę, siostrę czy braci, wybiera także swojego reprezentanta. Następnie tworzy konstelację rodzinną – po kolei, bez słowa wybiera w sali miejsce dla każdego reprezentanta.

Gdy reprezentanci stają na swoim miejscu, zaczynają odczuwać wyraźne i konkretne wrażenia, uczucia. Podczas ustawienia terapeuta obserwuje język ciała i reakcje poszczególnych reprezentantów aby zrozumieć dynamikę działającą w rodzinie.

Kiedy struktura wydaje się już jasna, terapeuta szuka równoważących i uzdrawiających posunięć tak aby znaleźć alternatywę dla ujawnionych, destrukcyjnych uwikłań. Może przestawić niektórych reprezentantów w inne miejsce i przyglądać się ich reakcjom na taką interwencję. Proces szukania rozwiązania może zająć kilka minut lub ponad godzinę.

Pod koniec ustawienia klient może zostać poproszony by sam stanął na swoim miejscu i zmienił swojego reprezentanta. Przeważnie jednak wystarcza, że klient jest świadkiem ustawienia i obserwuje jak harmonia pojawia się w miejscu starych uwikłań i niejasności.

Praca z rodzinną konstelacją to zdarzenie jednorazowe, nie robi się jej co tydzień jak w przypadku sesji terapeutycznych. Efektów ustawienia można oczekiwać nawet rok. Wielu uczestników zajęć zauważa korzystne zmiany zachodzące nie tylko w odniesieniu do ich osoby, ale również innych członków rodziny.

 

Metoda berta Hellingera

Terapeutyczne podejście do chorób somatycznych

„Ciało jest uduchowione. Rodzina ma wspólną duszę i wspólne sumienie wiążące z sobą członków rodziny. Ta więź często sprawia, że dzieci zastępując swoich rodziców lub rodzeństwo, przejmują ich chorobę albo chcą ją z nimi dzielić. Może ona również sprawiać, że dzieci wcześnie zmarłych rodziców lub rodzeństwa chcą pójść za nimi w śmierć. Wtedy mówią w głębi duszy „lepiej umrę ja niż ty”. Za zdaniem tym kryje się głęboka miłość, przez którą dusza wiąże dziecko z jego rodziną. Ta miłość jest silniejsza niż śmierć i jest ślepa. Wierzy, że przez śmierć można cofnąć rozstanie, i że własnym cierpieniem można wybawić innych w rodzinie. Ustawienia rodzinne ujawniają daremność i ślepotę tej miłości.”

„Ustawienia rodzinne umożliwiają bezstronne spojrzenie na uwikłania i rozwiązanie ich. Dopiero gdy zrozumiemy istotę sumienia, a dzięki wejściu na poziom duszy uwolnimy się od niego, popędowe potrzeby przynależności, uznania i wyrównania zostaną pozbawione chorobotwórczego wpływu. Na tej wyższej płaszczyźnie ślepa miłość zaczyna widzieć. Arogancja, która sądzi, że może odwrócić losy innych, ustępuje miejsca pokorze, która zna granice swoich możliwości.”

 

Praca z dzieckiem chorym somatycznie

„Dziecko w chorobie lub zachowaniu jest związane z jakąś wykluczoną osobą. Dziecko pomaga nam w kontakcie z wykluczoną osobą. Co dziecko dźwiga za Ciebie? Pytam rodzica chorego dziecka. Jeśli dziecko przejmuje coś za rodziców i ktoś próbuje pomóc, wyleczyć je, rodzice wówczas sprzeciwiają się uzdrowieniu. Nieświadomie czują, że nagle przychodzi do nich coś, co było przejęte przez dziecko. Dlatego nie pracuję z dziećmi, bo dziecko przejmuje coś z systemu. Zawsze pracuję z systemem, z rodziną. Nie pracuję tylko z matką czy ojcem bo oni też są uwikłani. Problem zlokalizowany jest gdzieś daleko wstecz. Dziecko zostawiam w spokoju, dzięki czemu ono odczuje ulgę.

Zanim rozpocznę pracę, wchodzę w kontakt z polem rodzinnym, aby poczuć z kim mam zacząć pracować. Ruchy duszy są bardzo powolne, trzeba dużo cierpliwości. Jak ta duchowa siła nas prowadzi, robię tylko jeden kolejny krok. Działanie duszy wykazuje swoje dzieło, nie informuje nas i nie daje więcej wiedzy niż jest to nam potrzebne.”

 

Bert Hellinger urodził się w 1925 roku w Niemczech. Studiował filozofię, teologię i pedagogikę, a w 1946 roku wstąpił do katolickiego zakonu misyjnego. W zakonie spędził 25 lat, z czego 16 lat na misji w RPA. Duże wrażenie wywarły na nim stosunki społeczne Zulusów, zwłaszcza ich pełne szacunku relacje z rodzicami i przodkami. Po powrocie do Niemiec coraz bardziej skłaniał ku psychologii, a w 1971 roku wystąpił z zakonu i poświęcił się psychoterapii. Najpierw studiował psychoanalizę w Wiedniu, później zafascynowała go terapia krzyku, zwana też terapią początkową Arthura Janova. Hellinger udał się do Los Angeles, by przez dziewięć miesięcy uczyć się zasad tej terapii u jej twórcy.

Niedługo po tym wraz z żoną, Hertą Hellinger, otworzyli własną praktykę, w której posługiwali się metodą Janova. W tym samym czasie Hellinger zgłębił także inne kierunki, między innymi analizę transakcyjną Erica Berne’a, czy Programowanie Neurolingwistyczne (tzw. NLP). Metoda ta opiera się na założeniu, że postępowaniem człowieka kierują tak zwane skrypty, które można odkryć podczas terapii i świadomie się nimi posługiwać. Hellinger włączył elementy NLP do swojej praktyki terapeutycznej. Wkrótce odkrył, że skrypty nie zawsze pochodzą z naszego życia, ale mogą być dziedzictwem przodków. Ostatnią ważną inspiracją Hellingera były coraz popularniejsze w latach siedemdziesiątych warsztaty terapii rodzin. To właśnie pod ich wpływem zdecydował, że jego powołaniem jest praca z rodzinami.

Wszystkie te nurty stanowiły dla Hellingera inspirację, ale wypracował on własną, pod wieloma względami rewolucyjną metodę, zwaną „terapią ustawień rodzin”, lub „ultrakrótką terapią rodzin”. Rewolucyjna jest przede wszystkim technika jego pracy, polegająca na jednorazowych, zazwyczaj dwudniowych seminariach, w trakcie których pracuje on z kilkunastoma osobami przy asyście sporej widowni. Także wiele poglądów Hellingera przyjmowanych jest z dużym sceptycyzmem, choć on sam zastrzega, że nie stworzył żadnego systemu i posługuje się jedynie tym, co widzi. Ustawienia rodzin zdobyły niebywałą popularność najpierw w krajach niemieckojęzycznych, a później na całym świecie. Równocześnie zarówno Hellinger, jak i jego metoda wywołują silne kontrowersje w środowisku terapeutycznym.

Coraz więcej terapeutów, także w Polsce, pracuje metodą Hellingera. Stosuje się ją obecnie nie tylko w terapii rodzin, ale wszędzie tam, gdzie rozwiązywane są konflikty grupowe – w pracy z nauczycielami, terapeutami, osobami uzależnionymi, chorymi na raka, ofiarami wojen, a także pracownikami firm i organizacji.

TErminy ustawień

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  Śląskie Centrum Psychosomatyki zawiesza organizację weekendowych ustawień rodzinnych do czasu odwołania obostrzeń związanych z pandemią. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie internetowej.

Anna Winnicka

sobota: 9.30-19.00
niedziela: 9.30-15.00

Koszt uczestnictwa w roli obserwatora 160 zł.

Koszt  uczestnictwa w roli klienta (osoba planująca własne ustawienie)  450 zł.

Osoby planujące własne ustawienie obowiązane są do uczestniczenia w całości zajęć.

Zasady zwrotu zaliczki: w przypadku rezygnacji do 2 tygodni przed  terminem zajęć, możliwy jest zwrot zaliczki. Rezygnacja po tym terminie wiąże się z utratą zaliczki.

telefon:  512 129 022

e-mail: sekretariat@centrum-psychosomatyki.pl

Ustawienia rodzinne są krótkoterminową terapią zorientowaną na rozwiązanie.  Szybko i precyzyjnie prowadzą do dynamiki, która wiąże osobę z jej systemem rodzinnym w dysfunkcjonalny sposób, ograniczając jej osobisty rozwój. Pomagają wydobyć na jaw to, co w rodzinie wikła nas w losy innych członków i to, co do uwikłań prowadzi. Przede wszystkim zaś pokazują reguły i prawa według których udaje się uwolnić z ograniczeń. Bowiem system rodzinny znacząco przyczynia się do tego kim jesteśmy, w czym jesteśmy dobrzy  i na jakiej pozycji w grupie czy organizacji czujemy się swobodnie. Czasem działa hamująco na rozwój kariery, utrudnia nam sprawne działanie, będąc podstawowym twórcą wzorców w naszym życiu, dlatego uwalniając się z uwikłań i nieświadomych blokad odzyskujemy zgodę na własny sukces. Pojawia się wolna przestrzeń dla nowego, dla tego, co zostało niegdyś wyłączone np. własnego cienia. Metoda łączy głębokość wglądu oraz szybkość zmiany. 

Adres

ul. Mariacka 18A, Katowice

Sekretariat

+48 512 129 022

E-mail

sekretariat@centrum-psychosomatyki.pl